Начало   Услуги   За нас   Кариери   Контакти
Комуникационни и информационни технологии
Начало   »   Услуги   »  
Параметри


Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги
от МУЛТИЛИНК ООД, съгласно Общите изисквания при
осъществяване на обществени електронни съобщения

Мрежа/
услуга

Параметър

Измерване

Мерна единица

Стандартизационен документ

Достъп   до интернет

Време за  първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките

1 ден

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента

99 %

Достъп   до интернет

Процент на   жалбите относно коректност на сметките

Съотношение   на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени   сметки

0 %

ETSI EG 202 057-1

Достъп   до интернет

Постигната  
скорост на предаване на данни

Максимална   постигната скорост на предаване на данни

9728

ETSI EG 202 057-4

Минимална   постигната скорост на предаване на данни

1024

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни

 

3072

Достъп   до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.01 %

ETSI EG 202 057-4

Достъп   до интернет

Закъснение при предаване на данни
(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

25 ms

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение на закъснението

+/- 5 ms

 

Можете да изтеглите документа в pdf формат >> (56 КВ)© 2006-2018 Мултилинк ООД. Всички права запазени

Мултилинк ООД
ул."Цариград" 15-A
гр.Русе 7012
тел: (082) 822 141
e-mail: office@mlnk.net