Мултилинк ООД е русенска инженерингова фирма – системен интегратор в областта на компютърните системи и информационните технологии. Oсновната ни дейност е предоставяне на високоскоростен и качествен достъп до Интернет на фирми, предприятия и крайни клиенти на територията на град Русе и областта.

Нашата мисия е да създадем дългосрочни благоприятни взаимоотношения с нашите служители, клиенти и партньори. При предоставянето на  модерни продукти и услуги се ръководим от нуждите на нашите клиенти. Надяваме се, че нашата помощ ще допринесе за развитието и успеха на тяхната дейност.

Нашите ценности са Уважение, Честност и Почтеност.

Нашите стремежи: непрекъснато подобряване стандартите ни на работа и сигурност – Развитие и Качество.