Фирмата е ориентирана основно към предоставяне на специфични решения в изграждането на локални или корпоративни мрежи чрез Internet/Intranet технологии.

Проучване, проектиране и реализация на мрежи – цялостно проектиране и изграждане на:
– локални мрежи – LAN;
– градски мрежи – MAN;
– глобални мрежи – WAN;
Дори и да се колебаете от какъв точно тип решение се нуждае вашата фирма, обадете ни се. Съвместно ще проучим настоящите ви и бъдещи потребности и ще ви помогнем да изберете оптималното решение.

Системна администрация – услугата е насочена към фирми, чиято дейност налага поддръжката на самостоятелни сървърни решения, но които не разполагат с необходимите специалисти. Услугата включва мрежова и сървърна администрация.
– Поддръжка на рутер(мрежови сървър), осигуряващ свързаност към интернет и споделени услуги в рамките на един офис за няколко компютъра;
– Изграждане и поддръжка на VPN мрежи/услуги;
– Поддръжка и администрация на: уебсървъри(Apache), сървъри за бази данни(Mysql, PostgreSql) под Linux, Файлови сървъри, Пощенски(Email) сървъри(Sendmail, Exim, Postfix).