Доставка и разпространение на Интернет

Oсновната ни цел е предоставяне на високоскоростен и качествен достъп до Интернет на фирми, предприятия и крайни клиенти както и поддръжка на e-mail сървъри.

Предлагаме:

  • Интернет за корпоративни и частни клиенти;
  • Високоскоростен Интернет достъп за фирми и организации в селищата от русенския регион;
  • Кабелен Интернет;
  • Виртуални частни мрежи – VPN;
  • Достъп до наета линия;
  • IP телефония.