Интерфейси

Мултилинк ООД в качеството си на лицензиран оператор на обществена далекосъобщителна мрежа има задължение да публикува точни и достатъчни технически изисквания за интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства и радиосъоръжения към мрежата си за предоставяне на услуги.

Характеристика на Интерфейса ЕТЕРНЕТ за  свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на Мултилинк ООД

ОБЩО ОПИСАНИЕ
Разглежданият интерфейс се използва за осъществяване на свързаност между крайни клиентски далекосъобщителни устройства и мрежата на Мултилинк ООД с цел предоставяне на услуги от страна на Мултилинк ООД.
Между клиента и Мултилинк ООД се изгражда линия за осъществяване на връзка, през която посредством разглежданите интерфейси се осъществява свързаността с мрежата на Мултилинк ООД.

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ
За осъществяване на свързаност между далекосъобщителната мрежа на Мултилинк ООД и мрежата или крайните далекосъобщителни устройства на клиента, Мултилинк ООД изгражда и поддържа цифрова двупосочна комуникация, позволяваща предаването на данни съгласно ползваните от клиента услуги. Интерфейсите, които осъществяват тази комуникация на 10 или 100 мбвс могат да работят в два режима half или full duplex. Един и същи интерфейс се използва за комуникация посредством стандарт 10Base-T (съгласно регламентациите на IEEE 802.3) и 100Base-Tx (съгласно регламентациите на IEEE 802.3u), както и при използването на стандарт 1000Base-T (IEEE 802.3ab). При осъществяване на двупосочната комуникация, предаваните пакети следва да отговарят на нормите описани в IEEE 802.3. В зависимост от използваните от клиента услуги, пакетите отговарящи на стандарт IEEE 802.1Q могат да бъдат пренасяни прозрачно или управлявани в мрежата на Мултилинк ООД. Използваните интерфейси Етернет следва да разполагат с динамична таблица за MAC адреси (минимално количество 2000). Интерфейсът за връзка се осъществява посредством конектор RJ45 (женски или мъжки), в съответствие със стандартите на TIA/EIA-568-B.


 Използвани стандарти за интерфейси

Тип на интерфейсаОтстояниеТип на конектораТип на използвания кабел
Ethernet (10Base-T)100 метраRJ45 (TIA/EIA-568-B)мин. UTP Cat3
Fast Ethernet (100Base-Tx)100 метраRJ45 (TIA/EIA-568-B)мин. UTP Cat3
Gigabit Ethernet (1000Base-T)100 метраRJ45 (TIA/EIA-568-B)мин. UTP Cat5e

Начин за извършване на окабеляване посредством използваният конектор за осъществяване на връзка.